PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI Bản in
 
Thi công, xây dựng công trình thủy lợi
Tin đăng ngày: 10/11/2014 - Xem: 3097
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nam Hải - Đơn vị có uy tín nhiều năm trong lĩnh vực:
 
  • Công trình đường, đường giao thông nông thôn
  • Hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, dân cư.
  • Cống, kênh mương thuỷ lợi.

UploadNhận thi công, xây dựng công trình thủy lợi, mương mángUploadUploadUploadUploadUpload

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NAM HẢI
Địa chỉ: Số 26 - Đường Lê Nin - Thành phố Vinh - Nghệ An
ĐT: 0388.699999, Fax: 0238. 8688999, DĐ: 091 1633838
Email: namhai.groups@gmail.com - Website: www.namhai.org
 
Phát triển bền vững khác:
CÔNG TRÌNH NHÀ THÉP TIỀN CHẾ (6/2/2017)
Thi công xây dựng công trình dân dụng CN (10/11/2014)
Thi công công trình giao thông (10/11/2014)
Thi công, xây dựng công trình thủy lợi (10/11/2014)
Xây dựng nhà thép tiền chế (10/11/2014)
Hợp tác phát triển bền vững (25/10/2014)
Thi công, xây dựng công trình dân dụng công nghiệp (25/10/2014)
Sản xuất cửa nhựa tại TP Vinh Nghệ An (3/10/2014)
Thiết kế, xây dựng sân tập golf mini cá nhân tại TP Vinh Nghệ An (18/9/2014)
Thiết kế, thi công, xây dựng sân cỏ nhân tạo tại TP Vinh Nghệ An (18/9/2014)
Thi công, xây dựng sân tennis tại TP Vinh Nghệ An (21/8/2014)
Thiết kế quy hoạch, lập dự án, thiết kế sơ bộ, kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (14/8/2014)
Thiết kế thi công đài phun nước nghệ thuật tại TP Vinh Nghệ An (14/8/2014)
Thiết kế, thi công sân vườn, tiểu cảnh tại Vinh Nghệ An (22/5/2014)
Vẽ tranh tường mầm non, tiểu học (22/5/2014)
 
THÔNG TIN THỜI SỰ
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP NĂM 2019
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ: KẾ HOẠCH, XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ: XÂY DỰNG, GIAO THÔNG, THỦY LỢI
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Xây dựng Quỳnh Lưu thành huyện Nông thôn mới vào năm 2020
Phương án kiến trúc khu hành chính tập trung các sở, ngành cấp tỉnh Nghệ An
Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Hạn chế tối đa chi Ngân sách Trung ương cho dự án mới
Lịch sử cửa sổ nhựa
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định sử dụng VLXD không nung trong các công trình
Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội v/v tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN